Hotline Mua Hàng
ĐT: 0989 117 831
Tư vấn Kỹ Thuật
ĐT: 0913 524 165
Hỗ trợ kỹ thuật
ĐT: 043. 8272. 909

Tin tức

Phở bò món ăn đại bổ
Trích bài của Tư mỡ năm 1937

Phở là món ăn đại bổ

“Phở là đại bổ, tốt bằng mười thuốc bắc
Quế, phụ, sâm, nhung chưa chắc đã hơn gì
Phở bổ âm, bổ dương, bổ phế, thận, can, tì...
Bổ cả ngũ tạng, tứ chi, bát mạch
Anh em lao động, đồng tiền không rúc rích
Coi phở là môn thuốc ích vô song
Các bậc vương tôn thường chả phượng, nem công
Chưa nếm phở vẫn còn không đủ món
Đùng khinh phở là món ăn hèn mọn
Đấu xảo thành Ba-lê còn phải đón phở sang
Cùng các món ăn ngoại quốc phô trương
Ngon lại rẻ, phở thường tranh quán giải
Sống trên đời, phở không ăn cũng dại
Lúc buông tay, ắt phải đưa kem
Ai ơi! nếm phở kẻo thèm.”
Tú Mỡ-1937